WIDE security s.r.o.

 

Spoločnosť WIDE security s.r.o. vznikla 01.04.2014 a zaoberá sa dodávkou riešení pre kamerové systémy. V mesiaci 05/2014 sme úspešne získali certifikát od spoločnosti Satellite Innovation LLC na dodávky a technickú podporu produktu macroscop pre Slovenskú a Českú republiku. Od tohto datumu, úspešne spolu s našimi partnermi, implementujeme systém macroscop a analytické moduly systému do rôznych odvetví priemyslu - od výrobných hál až po office riešenia, rekreačne odvetvie, skladové priestory. Po krátkom čase sme získali stabilné miesto v security segmente a dôveru našich partnerov.

 

Ing. Peter Jurčo
konateľ spoločnosti

 
 
- Certifikát distribútora